MOON LIGHT PARK

 

HDG 162.142 – HDG 162.143

Địa chỉ:

số 4 – số 7, Khu Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Hưng Thịnh Corp

Diện tích thi công:

2069.8 m2

Thời gian thi công:

2018

Danh mục: