ICON 56

Địa chỉ:

56 Bến Vân Đồn, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Novaland Group

Diện tích thi công:

2409.75 m 2

Thời gian thi công:

2015

Danh mục: