PHÚ MỸ APARTMENT

Địa chỉ:

Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

Diện tích thi công:

1000 m 2

Thời gian thi công:

2011

Danh mục: