HIM LAM FORITA

Địa chỉ:

đường D1 và D4 Khu Dân Cư Him Lam Kênh Tẻ, Phường Tân Hưng Quận 7, TP.HCM

Chủ đầu tư:

Hưng Thịnh Corporation

Diện tích thi công:

3000  m 2

Thời gian thi công:

2017

Danh mục: