FLORA MIZUKI

Địa chỉ :

XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ đầu tư:

Nam Long

Diện tích thi công:

10.000m2

Thời gian thi công:

2019

Danh mục: