Thi công sơn đá Hòa Bình tại gian hàng VietBuild 2011
        
Quy trình thi công sơn đá là một tài liệu kỹ thuật tối quan trọng, nhằm quy định các bước xử lý và các thông số kỹ thuật cần tuân thủ để sản phẩm sơn đá Hodastone đạt được chất lượng cao nhất trong thi công.
Đây cũng là một trong những yếu tố mà Công Ty TNHH Sơn Hòa Bình buộc các nhà thầu phụ và đối tác sử dụng vật tư sản phẩm sơn đá trong cam kết bảo hành sản phẩm hoàn thiện dành cho sơn đá Hodastone.
 Sơn Gấm HodaTexture và phểu phun sơn đá
Cập nhật quy trình thi công sơn đá Hodastone của HBP

Thi công sơn đá Hòa Bình tại Đại Học Bình Dương
Trưng bày sản phẩm sơn đá Hodastone