THE MADISON

Địa chỉ :

15 Thi Sách, Q1

Chủ đầu tư:

Nova Land

Diện tích thi công:

3,655 m2

Thời gian thi công:

2018

Danh mục: