RICHSTAR

Địa chỉ :

278 Hòa Bình, Q.Tân Phú

Chủ đầu tư:

 

Diện tích thi công:

3.175m2

Thời gian thi công:

2018

Danh mục: