SWAN BAY – LOTUS GARDEN

Địa chỉ:

hòn đảo Đại Phước, huyện Nhơn Rạch, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Swan City

Diện tích thi công:

2500 m2

Thời gian thi công:

2017

Danh mục: