BIỆT THỰ PHÚ GIA – PHÚ MỸ HƯNG

Địa chỉ:

047 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Diện tích thi công:

322.64 m2

Thời gian thi công:

2014

Danh mục: