BIỆT THỰ QUẬN 2

Địa chỉ:

436 Đường 3/2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Diện tích thi công:

398 m 2

Thời gian thi công:

2018

Danh mục: