BIỆT THỰ SALA – ĐẠI QUANG MINH

 

Mã yêu cầu

Địa chỉ:

Khu đô thị Mới Thủ Thiêm, Phường An Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Công ty  Cổ phần Địa Ốc Đại Quang Minh

Diện tích thi công:

345  m 2

Thời gian thi công:

2015

Danh mục: