NHÀ THỜ GIA ĐỊNH

Địa chỉ:

280 Bùi Hữu Nghĩa, P.2 Quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư:

Nhà Thờ Gia Định

Diện tích thi công:

1600 m2

Thời gian thi công:

2010

Danh mục: