NHÀ THỜ VƯỜN XOÀI

Địa chỉ:

413 Lê Văn Sỹ, P.12 Quận 3

Chủ đầu tư:

Nhà Thờ Vườn Xoài

Diện tích thi công:

2069.8 m2

Thời gian thi công:

2009

Danh mục: