HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Địa chỉ:

716, Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Học Viện Phật Giáo Việt Nam

Diện tích thi công:

1000 m2

Thời gian thi công:

2012

Danh mục: