VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC

Địa chỉ:

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:

Viện Thánh Kinh Thần Học

Diện tích thi công:

15427.79 m2

Thời gian thi công:

2016

Danh mục: