VINCOM CENTER A

Địa chỉ:

Đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Vincom

Diện tích thi công:

9980 m2

Thời gian thi công:

2012