TRÀNG TIỀN PLAZA

Địa chỉ:

24 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư:

Công Ty TNHH Tràng Tiền

Diện tích thi công:

4579 2

Thời gian thi công:

2013