DIAMOND PLAZA

Địa chỉ:

Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Chủ đầu tư:

Công ty Xây dựng POSCO – Hàn Quốc

Diện tích thi công:

6500 m2

Thời gian thi công:

2012