TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

Địa chỉ:

Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị

Chủ đầu tư:

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Diện tích thi công:

530.77m2

Thời gian thi công:

2017

Danh mục: