NHÀ XƯỞNG KCX TÂN THUẬN

Địa chỉ:

KCX Tân Thuận, Quận 7

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Tân Thuận

Diện tích thi công:

238.22 m2

Thời gian thi công:

2015