KCN AMATA – ĐỒNG NAI

Địa chỉ:

Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư:

Tập Đoàn Amata

Diện tích thi công:

700 m2

Thời gian thi công:

2012