BỆNH VIỆN XUYÊN Á

Địa chỉ:

Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

Chủ đầu tư:

Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á

Diện tích thi công:

500 m2

Thời gian thi công:

2013