BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Địa chỉ:

Cầu Ông Bố, Bình Dương

Chủ đầu tư:

Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)

Diện tích thi công:

1000 m2

Thời gian thi công:

2012